vermogensadvies
vermogensbeheerders vermogensbeheerders vermogensbeheerders

> Wie is topcapital?

topcapital is een vermogensbeheerder, opgericht in 2007 door 2 ervaren ex-bankiers. top is een afkorting van transparant, onafhankelijk en persoonlijk, onze dienstverlening in een notendop.

> Wat doet topcapital?

topcapital biedt de dienstverlening vermogensbeheer. U belegt bij BinckBank waar wij een rekening op uw eigen naam openen. Wij voeren de transacties uit en brengen eens per kwartaal verslag uit met een uitgebreide vermogensrapportage. U kunt uw portefeuille overigens dagelijks op elk gewenst tijdstip online inzien.

> Hoe weet ik dat topcapital onafhankelijk is?

Onafhankelijkheid is een rekbaar begrip.

Dat klopt, maar wij garanderen in onze overeenkomst met u dat wij geen enkele vergoeding ontvangen van welke financiële instelling dan ook. Wij hebben ook geen eigen producten met verborgen kosten, maar beleggen uitsluitend in beursgenoteerde effecten. Uiteindelijk bent u de enige die ons betaalt.

> Hoe werkt uw dienstverlening in de praktijk?

Allereerst inventariseren wij uw vermogenspositie, risicoprofiel
en risicohouding en brengen een grondig advies uit over uw portefeuille. topcapital kijkt hierbij kritisch naar de kwaliteit en spreiding die met de opbouw en het onderhoud van uw portefeuille gepaard gaan en zoekt naar alternatieve 'kosten-
bewuste', transparante en goed verhandelbare beleggingen.

> Hoeveel kosten kan ik besparen op mijn vermogen?

Afhankelijk van de huidige samenstelling van het vermogen loopt uw voordeel gemiddeld op tot circa 3,5% per jaar over uw belegbare vermogen. ¹)

> Hoe verdient topcapital zijn geld?

Voor vermogensbeheer rekenen wij 0,1% per kwartaal over het belegde vermogen met een minimum van € 750 per kwartaal. Vanaf € 2.500.000 brengen wij 0,075% per kwartaal in rekening en vanaf € 5.000.000 zijn de kosten 0,05% per kwartaal.

Alle kosten zijn exclusief 21% btw.

Het minimale belegbare vermogen per relatie (complex) is € 500.000.

 > Wat doet topcapital voor deze tarieven?

Wij scannen de markt, ontvangen, beoordelen, verwerken de research van verschillende banken en handelen direct wanneer wij kansen en/of bedreigingen zien. Wij houden u op de hoogte van de markt en onze activiteiten middels een periodieke nieuwsbrief.

> Waarin onderscheidt topcapital zich ten opzichte van
de bank?

Ten eerste zijn wij volledig onafhankelijk en zijn onze adviezen transparant. Daarnaast adviseren wij minder relaties dan bij banken gebruikelijk is. Dit resulteert in een persoonlijke en betrokken dienstverlening waar alleen maatwerk wordt geleverd.
Wij zijn dus geen productverkopers maar echte adviseurs.
Wij weten hoe een bank werkt en hoe de vergoedingenstructuur
in elkaar zit. Omdat wij geen belang hebben bij uw financiële transacties zijn onze adviezen uitsluitend gericht op uw belang. Dat resulteert in het advies van producten die veel goedkoper zijn dan bij banken gebruikelijk is, waardoor u onderaan de streep uiteindelijk meer rendement overhoudt.

> Wat doe ik als ik niet tevreden ben met de dienstverlening 

van topcapital?

Wij houden van heldere en flexibele afspraken. Onze beheer-
overeenkomst is dagelijks opzegbaar. U zit dus nergens aan vast.

> Hoe is de deskundigheid van de medewerkers van topcapital gewaarborgd?

topcapital staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die strenge eisen stelt aan deskundigheid. Daarnaast is topcapital geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).

 

Voetnoten

  1. Een investering van € 1.000.000 over 15 jaar en een jaarlijks rendement van 8% levert met een indexbelegging 65% meer rendement op ten opzichte van een belegging in fondsen.
    Dit is een bedrag van € 665.000, ofwel ruim € 44.000 per jaar.
vermogensadvies onafhankelijk beleggingsadvies
onafhankelijk vermogensbeheer financiele adviseurs
onafhankelijk financieel advies onafhankelijk beleggingsadvies
beleggingsadvies private banking